Historia

W pierwszej połowie XIX w. nieruchomość od ul. Rybaki zabudowana była dwoma niskimi jednopiętrowymi  domami mieszkalnymi z zapleczem gospodarczym  w głębi posesji,  a od strony ul. Strzałowej była wolna do zabudowy.
W 1873r.  w miejscu rozebranych domków od strony ul. Rybaki została wybudowana obecna murowana, podpiwniczona kamienica z oficyna tylną - boczną, która nie była jeszcze wówczas podpiwniczona. Kamienica w 1877r. podlegała przebudowie w celu modernizacji i dostosowaniu do nowoczesnych wymogów higienicznych. Jednocześnie w tym samym czasie podpiwniczono budynek oficyny.
Ślady przebudowy w obiekcie potwierdzają dane zawarte  w Aktach Towarzystwa Ubezpieczeń  Ogniowych (Stadt Fener Socjety) dla posesji – dzielnica Fischerei 72, WAP w Poznaniu.
Pierwszym właścicielem posesji i budynku był murarz Jastrzębski. Od 1882 r. własność Franza Karaśkiewicza, a od roku 1886 do roku 1892 właścicielką obiektu była Michalina Jastrzębska. W 1894 jako właściciel zapisany jest w księgach adresowych Franz Karaśkiewicz. Najprawdopodobniej  na przełomie 1900-1901 uzupełnił on zabudowę posesji dobudowując nową kamienicę od strony ul. Strzałowej 3, łącząc oba budynki oficynami.
 
 
(Na podstawie opracowania Jerzego Borwińskiego.)